Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Obavještenja


Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere organizuje konsultacije za studente svakog radnog dana u terminu od 13.00 - 15.00 časova.

u periodima kada su otvoreni konkursi za programe mobilnosti, Kancelarija organizuje zajedničke konsulatacije sa studentima koji planiraju prijavu. Informacije o terminima zajdničkih konslulatcija opbjavljuju se na web-sajtu Univerziteta.


Ovdje možete naći korisna obavještenja u vezi sa aktuelnim vijestimaMevlana program razmjene studenata i nastavnog osoblja Ljetnja škola u Ljubljani „Take the Best from the East and West Postdiplomske studije na Institutu za nauku i tehnologiju „Masdar“ iz Abu Dabija Erasmus+ konkursi Objavljen je poziv za prijave za GeT MA master program iz oblasti društvenih nauka Poziv za slanje prijava u okviru platforme „Falling Walls Lab” Srbija 21.10. 2016 Dobrodošlica za strane studente