Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Vijeća


Predsjednik: Prof. dr Živko Andrijašević, prorektor Univerziteta

Članovi:

                                                                                                           

1.  Dr Ljiljana Jokić - Pravni fakultet

2.  Dr Gordana Paović-Jeknić - Pravni fakultet

3.  Dr Kemal Idrizović - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

4.  Dr Dragan Krivokapić - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

5.  Dr Ana Pejanović - Filološki fakultet

6.  Dr Jasmina Nikčević - Filološki fakultet

7.  Dr Dijana Vučković - Filozofski fakultet

8.  Dr Vučina Zorić - Filozofski fakultet

9.  Dr Nikola Milović - Ekonomski fakultet

10.  Dr Slobodan Lakić - Ekonomski fakultet

11.  Dr Čedo Veljić - Fakultet političkih nauka

12.  Dr Vesna Simović -  Fakultet političkih nauka

13.  Dr Andriela Vitić-Ćetković  - Fakultet za turizam i hotelijerstvo

14.  Dr Vesna Vujačić - Fakultet za turizam i hotelijerstvo

15.  Dr Milena Dževerdanović Pejović - Fakultet za pomorstvo

16.  Dr Radenko Šćekić - Istorijski institut

17.  Dr Žarko Leković - Istorijski institut


Predsjednik: Prof. dr Predrag Stanišić, prorektor Univerziteta

Članovi:

1.  Dr Vladan Ivanović-  Mašinski fakultet

2.  Dr Mileta Janjić-   Mašinski fakultet

3.  Dr Nataša Raičević -  Prirodno- matematički fakultet

4.  Dr Vladimir Božović  - Prirodno- matematički fakultet

5.  Dr Žarko Dašić - Medicinski fakultet

6.  Dr Mileta Golubović - Medicinski fakultet

7.  Dr Olga Mijušković - Građevinski fakultet

8.  Dr Biljana Šćepanović - Građevinski fakultet

9.  Dr Nikša Tadić -  Elektrotehnički fakultet

10.  Dr Igor Đurović -  Elektrotehnički fakultet

11.  Dr Nada Jauković - Metaluško-tehnološki fakultet

12.  Dr Zorica Leka  -  Metaluško- tehnološki fakultet

13.  Dr Veljko Radulović  - Arhitektonski fakultet

14.  Dr Svetlana Perović-  Arhitektonski fakultet

15.  Dr Slavica Petović - Institut  za biologiju mora

16.  Dr Ana Pešić - Institut  za biologiju mora

17.  Dr Lazo Vujović - Fakultet za pomorstvo

18. Dr Ranko Popović - Biotehnički fakultet
Predsjednik: Prof. dr Živko Andrijašević, prorektor Univerziteta

Članovi:

1.  Dr Zoran Koprivica- Fakultet dramskih umjetnosti

2.  Mr Sanja Garić -  Fakultet dramskih umjetnosti

3.  Mr Draško Dragaš - Fakultet likovnih umjetnosti

4.  Mr Ratko Odalović - Fakultet likovnih umjetnosti

5.  Mr Miran Begić - Muzička akademija

6.  Mr Predrag Janković - Muzička akademija