Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Sud časti


Sud časti Univerziteta Crne Gore utvrđuje odgovornost i izriče mjere za povredu moralnih i profesionalnih načela utvrđenih Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore.Postupak u slučaju povrede moralnih i profesionalnih načela definisan je Etičkim kodeksom. U slučaju etičke dileme, pripadnici akademskog i drugog osoblja mogu se obratiti Sudu za razjašnjenje.

Dokumenta


ETIČKI KODEKS

25.02.2016.

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: ljiljanaj@ac.me

Kontakt osoba: Dr Ljiljana Jovanović