Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Članovi


Predsjednik

Prof. dr Vladimir Pešić

Članovi Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore su:

Prof. dr Vladimir Pešić, Prirodno-matematički fakultet, predsjednik
Prof. dr Željko Jaćimović, Metalurško-tehnološki fakultet
Prof. dr Biljana Đuričin, Pravni fakultet
Prof. mr Janko Ljumović, Fakultet dramskih umjetnosti
Prof. dr Filip Vukmirović, Medicinski fakultet