Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Bilteni Univerziteta Crne Gore - 2012. godina


Nakon sravnjenja originalnog teksta Odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore sa sjednice održane 21.12.2012. godine i Biltena UCG br. 297 objavljenog na sajtu UCG-a, objavljuje se Bilten kako slijedi.

Nakon sravnjivanja originalnog teksta Biltena UCG br. 281 i teksta objavljenog na sajtu UCG dana 01.02.2012.g. zbog tehničke greške u sadržaju objavljuje se Bilten, kako slijedi. 


Dokumenta


Bilten 297

31.12.2012.

Bilten 296

28.12.2012.

Bilten 295

05.12.2012.

Bilten 294

29.11.2012.

Bilten 293

12.11.2012.

Bilten 292

10.10.2012.

Bilten 291

09.10.2012.

Bilten 290

08.10.2012.

Bilten 289

02.11.2012.

Bilten 288

11.09.2012.

Bilten 287

09.07.2012.

Bilten 286

07.07.2012.

Bilten 285

01.06.2012.

Bilten 284

09.05.2012.

Bilten 283

01.04.2012.

Bilten 282

05.03.2012.

Bilten 281

01.02.2012.