Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Rektorat


Uprava univerziteta

Službe Univerziteta

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore obavljaju se stručni, administrativno-tehnički i drugi slični poslovi, u skladu pravilima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Unutrašnju organizaciju Rektorata čine:

 • Kabinet rektora, prorektora i generalnog sekretara
 • Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
 • Sektor za finansije
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Centar za studije i kontrolu kvaliteta
 • Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
 • Centar informacionog sistema
 • Centar za doktorske studije
 • Centar za transfer tehnologija i stručne usluge
 • Komunikacijski i PR centar
 • Centralna univerzitetska biblioteka

Kontakti

Centrala
+382 (0) 20 414 255

Kabinet rektora
 +382 (0) 20 414 209

@ rektor@ac.me

Šef kabineta rektora
Dijana Jovanović
+382 (0) 20 414 251

@ dijana.jovanovic@ac.me

Kabinet Generalnog sekretara
Mr Jelena Pajković, generalni sekretar
 +382 (0) 20 414 201

@ jelena.pajkovic@ac.me

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
dr Ljiljana Jovanović
+382 (0) 20 414 234

@ ljiljana.jovanovic@ac.me 

Sektor za finasije
Vesna Rašović
+382 (0) 20 414 206

@ vesna.rasovic@ac.me

Služba računovodstva
Tatjana Paunović
+382 (0) 20 414 239

@ tatjana.paunovic@ac.me

Služba za unutrašnju reviziju
Sonja Raičević
+382 (0) 20 414 237

@ tatjana.paunovic@ac.me

Centar za studije i kontrolu kvaliteta
prof.dr Aleksandar Vujović
+382 (0) 20 414 252

@ aleksandar.vujovic@ac.me

Centar za doktorske studije
Tanja Tomanović
+382 (0) 20 414 233

@ tanja.tomanovic@ac.me

Centar informacionog sistema
+382 (0) 20 414 282

@ cis@ac.me

Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
Ana Dragutinović
+382 (0) 20 414 250

@ ana.dragutinovic@ac.me

Komunikacijski i PR Centar
Dejan Lučić

+382 (0) 20 414 248

@ dejan.lucic@ac.me

Centralna univerzitetska biblioteka
Mr Bosiljka Cicmil
+382 (0) 20 414 245

@ bosljka.cicmil@ac.me