Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Reforme na Univerzitetu Crne Gore


Dokumeta i objave koje slijede se odnose na aktuelne reforme koje se sprovode na Univerzitetu Crne Gore. U dokumentima je predstavljen pregled postojećeg stanja na UCG, kao i sistematizovan prijedlog planova, pravaca i riješenja za racionalizaciju, reorganizaciju i integraciju institucionalnog modela UCG.

Dokumenta


Akcioni plan za reorganizaciju Univerziteta Crne Gore

30.03.2016.

UCG Analiza stanja

30.03.2016.


Pohranjivanje doktorskih disertacija u digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore Održan univerzitetski forum Zajedničke inicijative za podizanje kvaliteta naučno – istraživačkog rada Održana konferencija o korupciji u obrazovanju Dosljedno primjenjivati zajedničke prinicipe kvaliteta doktorskih studija Forum UCG: reforma modela studiranja u korist kvaliteta Pres konferencija Univerziteta Crne Gore Cilj kvalitet znanja i veća mobilnost studenata i nastavnika Univerzitet Crne Gore za godinu napredovao 885 mjesta Kvalitet studija i studenti u središtu reforme UCG Studenti će sticati napredna znanja stranih jezika Reforme za kvalitetnije obrazovanje i povezivanje s tržištem rada Intenzivno se radi na unapređenju uslova za studiranje osoba sa invaliditetom Strateško opredjeljenje zaštita studenstkih interesa Prošireni kolegijum razgovarao sa ministrom Boškovićem o reformi studija Senat Univerziteta Crne Gore usvojio reformisanu strukturu svih studijskih programa Novi kvalitet visokog obrazovanja je obaveza UCG Postdiplomski programi moraju biti kvalitetni i održivi Usaglašena reformisana struktura svih studijskih programa Novi kvalitet visokog obrazovanja je obaveza UCG