Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Komunikacijski i PR centar

U okviru Komunikacijskog i PR centra realizuju se komunikacione aktivnosti na nivou Univerziteta i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta.


U centru se se obavljaju poslovi internog PR-a i i kreiranja strateških djelovanja u oblasti odnosa sa javnošću.

Centar je zadužen i za praćenje i informisanje medija, kao i posredovanje između Univerziteta i javnosti. Takođe, Centar organizuje različite događaje na Univerzitetu,   priprema promotivnii drugi materijal neophodan za uspješni proces internog i eksternog komuniciranja na Univerzitetu.

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 (0) 20 414 246

Mail: dejanlucic@ac.me, bojandj@ac.me

Kontakt osoba: Dejan Lučić, Bojan Đuranović