Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Centar za studije i kontrolu kvaliteta dio je organizacione strukture Rektorata Univerziteta i nadležan je za funkcionisanje sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.


U Centru se, između ostalog, objedinjuju aktivnosti implementacije sistemakvaliteta, izrađuje dokumentacija sistema kvaliteta, koordiniraju programi i aktivnosti samoocjenjivanja, pruža stručna i metodološka pomoć zaposlenima na Univerzitetu u razvoju i kontroli primjene procedura sistema kvaliteta. U nadležnosti Centra je i saradnja sa strateškim partnerima i naučnim institucijama u oblastima razvoja i uvođenja sistema kvaliteta, kao i edukacija nastavnog i administrativnog osoblja u implementaciji usvojenih standarda kvaliteta.

Centrom rukovodi prof. dr Aleksandar Vujović.

Kontakt

Adresa: Ul. Cetinjska 2, Rektorat Univerziteta Crne Gore

Telefon: 020 414 252

Mail: office@qas.ac.me