Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Međunarodni projekti


Ovdje možete pogledati listu svih aktivnih projekata i detaljnije se informisati o onim projektima koji imaju svoj sajt na datim linkovima


Dokumenta


Aktivni projekti

16.09.2016.


Jadranska mreža za unapređenje razvoja istraživanja i inovacija za stvaranje novih politika održive konkurentnosti malih i srednjih preduzeća Platforma trans-akademske saradnje u inovacijama Sistem upravljanja balastim vodama za zaštitu Jadranskog mora Sistem upravljanja za devastirani ribolov u regionu Adriatika Restruktuiranje studijskog programa arhitekture u program sa integrisanim Masterom, usklađenim sa standardima EU Studije obnovljivih izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana Doživotno učenje održivog razvoja poljoprivrede u Alpsko-Dunavsko-Jadranskoj regiji Studije u Bioinženjerstvu i Medicinskoj Informatici Unapređenje partnerstva sa preduzećima za jačanje regionalnog potencijala za upravljanje kvalitetom u zemljama Zapadnog Balkana Održivi razvoj međusobnih odnosa između obrazovanja, istraživanja i inovacija na Univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana, na području nanotehnologije i savremenih materijala gdje inovacija znači posao Modernizovanje i harmonizovanje pomorskog saobraćaja u Crnoj Gori i Albaniji Pristup razvoja ishoda učenja: put ka boljem poređenju, prepoznavanju i zapošljavanju na tržištu rada eWall za aktivan dug život Podsticanje na osnovu istraživanja inovacija za e-Crnu Goru Podrška servisima mreže biblioteka: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana posredstvom razvoja kadrova i reforme usluga biblioteka Unapređenje HE istraživačkog potencijala za doprinos daljem rastu ZB regiona Prelaz is škole na posao za studente sa invaliditetom Visokog obrazovanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori- Trans2Work Uspostavljanje GEANT mreže za istraživanje i obrazovanje VRE za interdisciplinarne zajednice u Jugoistočnoj Evropi and Istočnom Mediteranu Biotehnički fakultet/HERD: Poljoprivredno prilagođavanje klimatskim promjenama - umrežavanje, obrazovanje, istraživanje i proširenje na Zapadnom Balkanu Nadzor vektora i patogena invazivnih i domaćih komaraca koji oni prenose u Crnu Goru Novi ICT kompresivno uočavanje zasnovano na trendovima koji se primjenjuju na: multimedije, biomedicinu, i komunikacije Centar uspješnosti u bio-informatici BIO-ICT Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar Razvoj i prilagođavanje profesionalnih programa energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu Evaluacija i reprodukcija dominanatnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banja Luke Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleagina značajnog patogena masline Bilateralni: Distribuirani izvori električne energije – ekološko rješenje energetskih problema I razvojna šansa društva Bilateralni: Istraživanje o Generatorskim sistemima na novi pogon za okeanske struje/ Arhitektura, dizajn i performanse DCQ komutatora Istraživanje hidrauličkih prelaznih procesa tokom punjenja i pražnjenja cjevovoda Modeliranje industrijskih procesa očvršćivanja pod uticajem elektromagnetnog polja Optimizacija ventilacije tunela drumskog saobraćaja Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice „Alumina“ (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica (CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu Program visokog obrazovanja, istraživanja i razvoja na Zapadnom Balkanu-u oblasti energetskog sektora Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura Sušenje jasena u Evropi: izrada smjernica i strategije za održivo upravljanje Monitoring malog obalnog ribolova i sastava riblje mlađi na crnogorskom primorju u cilju očuvanja i održivog upravljanja resursima morskog ribarstva ERASMUS MUNDUS-Zapadni Balkan II