Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Elektronski katalog


Cjelokupna građa Univerzitetske biblioteke predstavljena je i preko elektronskog kataloga, koji omogućava pretragu i podatke o dostupnosti tražene literature. Elektronskom katalogu možete pristupiti ovdje: http://vbcg.vbcg.me/cobiss/ . Preko istog sistema, dostupne su i personalne bibliografije nastavnika i istraživača Univerziteta Crne Gore.


Elektronski katalog