Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Prijava projekta


Ovo su podaci koji su neophodni prilikom uklju─Źivanja univerzitetskih jedinica u projekte, bilo u svojstvu koordinatora ili partnera. Budu─çi da je Univerzitet Crne Gore jedinstveno pravno lice, ovi podaci vaze za istraziva─Źe sa svih univerzitetskih jedinica.

PIC (PARTICIPANT IDENTIFICATION CODE): 999836328

Pravno lice (legal entity): JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE

Skracenica: UoM

VAT (PDV): ME3031039516 

Broj registracije: 02016702

Adresa: CETINJSKA 2, PODGORICA

Zvanican web-site: >www.ucg.ac.me

Telefon: +382 20 414 209

Faks: +382 20 414 230

Osoba ovlašćena za potpisivanje: rektor UCG

E-mail: rektor@ac.me