Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Nacionalni programi


INVO projekat je dio sveobuhvatnog okvira strategija Vlade Crne Gore za evropske integracije u naučnim oblastima i oblastima nauke i istraživanja i strategije za visoko obrazovanje. Glavni ciljevi projekta podrazumijevaju da: 

• svršeni studenti budu u stanju da se uspješno takmiče na regionalnom i međunarodnom nivou;
• profesori na univerzitetima budu dio domaćih i međunarodnih istraživačkih napora;
• inovacije budu ključne za razvoj dinamičnog i adekvatnog okruženja za visoko obrazovanje i
• univerziteti i privatna preduzeća budu uključeni i da imaju koristi od istraživanja i razvoja i mogućnosti transfera tehnologija.

Razvojni cilj INVO projekta je jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori, kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja. Glavni korisnici INVO projekta su studenti, svršeni studenti i akademsko osoblje. Fakulteti, naučnoistraživačke institucije i samostalne istraživačke institucije mogu aplicirati za dobijanje grantova, finansiranih iz sredstava Projekta. INVO projekat se sastoji od četiri komponente:

• Reforma finansiranja visokog obrazovanja i uvođenje normi za obezbjeđenje kvaliteta;
• Razvoj ljudskih resursa kroz inicijative internacionalizacije;
• Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanja;
• Upravljanje, monitoring i evaluacija Projekta.

Komponente su usklađene sa Strategijom za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja i Zakonom o  naučnoistraživačkoj djelatnosti.Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke zaduženi su za sprovođenje INVO projekta.Planirano je da se projektne aktivnosti sprovedu u periodu od pet godina, od 2012. do 2017. godine, a finansiraju se kreditom Svjetske banke u iznosu od 12 miliona eura.


www.heric.me