Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Univerzitet Crne Gore potpisao Memorandum o saradnji sa Ministarstvom kulture

23.12.2016.  Univerzitet Crne Gore

Ministar kulture Janko Ljumović i rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kulturne baštine i medija između Ministarstva kulture Crne Gore i Univerziteta Crne Gore za period 2016 – 2020. godina.

Na osnovu potpisanog dokumenta stvoriće se uslovi za uspostavljanje naučne, umjetničke i stručne saradnje u oblastima kulture i medija između nacionalnih institucija kulture i organizacionih jedinica Univerziteta.

Kako je istakao ministar Ljumović, saradnja između Ministarstva kulture i Univerziteta Crne Gore, kroz Memorandum o saradnji, predstavlja namjeru da kulturnu politiku povežemo sa visokoškolskim obrazovanjem u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka.

“Saradanja, kako je vidimo kroz potpisani Memorandum je logična i nužna, stručna i ekspertska, kreativna i inovativna i posebno usmjerena u cilju razvoja profesionalne karijere studenata u svim ciklusima univerzitetskog obrazovanja. Memoranudum o saradnji predstavlja okvir da naše mnogobrojne institucije promišljaju i rade zajedno u važnim projektima koji determinišu kulturni razvoj u Crnoj Gori”, istakao je ministar Ljumović

Rektorka Vojvodić je istakla zadovoljstvo potpisivanjem memoranduma o saradnji. Navela je da se memorandumom saradnja  “širi na specifičan način, prepoznajući zahtjeve društva, prepoznajući mogućnosti i naučnog istraživanja na polju kulture, identiteta, društveno humanističkih nauka, koje su itekako nacionalno i međunarodno važne. Širenjem adresa, ne samo na fakultete umjetnosti, već i na Arhitektonski fakultet, Filozofski fakultet, Filološki fakultet i Fakultet političkih nauka, mislim da dijelimo to lijepo mnoštvo na važnim identitetskim zadacima, na umjetničkom i kulturnom planu, ali i na brizi u okviru onoga što jesu naši unutrašnju ljudski resursi i briga za njih.”

Kako je predviđeno u potpisanom Memorandumu, kroz organizovanje seminara, radionica i ljetnjih škola, razmjenu naučnih, umjetničkih i stručnih znanja doprinosiće se edukaciji stručnog kadra u ovim oblastima.Posebna pažnja biće posvećena saradnji na realizaciji međunarodnih i prekograničnih projekata, uz akcenat na korišćenje evropskih fondova. Memorandum o saradnji daće značajan doprinos unapređenju intersektorske saradnje i biti platforma za unapređenje  saradnje i participacije u kulturnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti.