Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Univerzitet Crne Gore na konferenciji o akademskom integritetu u Brnu

31.05.2017.  Građevinski fakultet

Na poziv organizatora Mendel Univerziteta iz Brna, Savjeta Evrope i Evropske mreže za akademski integritet prof. dr Biljana Šćepanović sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovala je na Trećoj međunarodnoj konferenciji “Plagiarism across Europe and Beyond 2017”, koja je održana od 24. do 26. maja u Brnu, u Češkoj. Profesorica Šćepanović bila je jedini delegat iz Crne Gore.

Konferencija je osmišljena kao forum za razmjenu iskustava u oblasti akademskog integriteta, s obzirom na sve veći značaj ove teme u visokoškolskom obrazovanju i nauci. U cijelom svijetu se sve više ulaže u osvješćivanje akademske zajednice, u prevenciju, detekciju i sankcionisanje nedoličnog ponašanja njenih članova kad je u pitanju predstavljanje tuđih ideja, riječi i djela kao svojih.

Na ovogodišnjoj konferenciji iskustva su podijelili učesnici sa svih kontinenata. Predstavljena je Evropska mreža za akademski integritet, a promovisan je i međunarodni akcioni dan – International action day against contract cheating, 18.10.2017. – koji će biti obilježen u univerzitetskim kampusima širom svijeta. Za učesnike konferencije je organizovana posjeta VIDA! naučnom centru.

Predstavljeni su i različiti sistemi/softveri za detekciju plagijarizma, među njima i „Turnitin”, koji od nedavno koriste Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke Crne Gore, a sa čijim predstavnikom je prof. Šćepanović imala priliku da se upozna i razgovara u Brnu.