Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Studenti FPN učestvovali na regionalnom kongresu u Skoplju

20.05.2017.  Fakultet političkih nauka

Studenti studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore učestvovali su na Petom regionalnom kongresu studenata socijalne politike i socijalnog rada, koji je organizovan u Skoplju.

Centralne teme kongresa bili su socijalni problemi svih država regiona, a cilj je bio da se pruže adekvatna, dugoročna i primjenjiva rješenja, na osnovu empirijskih istraživanja koje su učesnici sproveli. Teme su kategorisane u tri oblasti: Učešće mladih u kreiranju socijalne politike (oblast: Socijalna politika), Izazovi sa kojima se suočava socijalni radnik u radu sa marginalizovanim grupama (oblast: Metode i tehnike socijalnog rada) i Socijali rad u kontekstu zaštite djece od zloupotrebe (oblast: Socijalni rad sa djecom i porodicom)

Na kongresu su studenti radili istraživačke radove iz ovih oblasti i dali značajan doprinos afirmisanju uloge socijalnog radnika u poboljšanju opšteg društvenog stanja i akademskom istraživanju aktuelih tema koje u Crnoj Gori nijesu dovoljno naučno istražene.

U radu kongresa učestvovali su studenti Milica Pavićević, Jadranka Polović, Anđela Danilović, Dejan Glavičanin i Anđela Lalatović, a predvodio ih je koordinator kongresa za Crnu Goru Sreten Jakić.

Skup su od 10. do 14. maja organizovali Asocijacija studenata socijalnog rada i Institut za socijalnu politiku i socijalni rad ,,Majka Tereza“ Filozofskog fakulteta u Skoplju.