Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Pravni fakultet će sarađivati sa ZIKS-om

24.02.2017.  Pravni fakultet

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Velimir Rakočević i direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Miljan Perović potpisali su danas sporazum o saradnji.

Prema Sporazumu, Zavod će omogućiti studentima Pravnog fakulteta obavljanje stručne prakse, dok će Pravni fakultet angažovati  službenike ZIKS-a na izvođenju praktične nastave iz oblasti Krivičnog izvršnog prava.

Sporazumom je predviđen i zajednički naučno-istraživački rad kroz naučne i stručno-aplikativne projekte od nacionalnog, regionalnog i evropskog značaja u oblastima od zajedničkog interesa, a prije svega u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.