Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Međunarodna naučna konferencija IRMES 2017

10.06.2017.  Mašinski fakultet

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore biće domaćin 8. Međunarodne naučne konferencije „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES 2017“, koja će od 7. do 9 septembra biti održana u Trebinju,  u Bosni i Hercegovini. Koorganizatori konferencije su Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju i Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

IRMES je jedna od najznačajnijih i najvećih konferencija iz oblasti mašinstva na prostoru Jugoistočne Evrope, koja je nastala na osnovu potrebe za međunarodnom saradnjom u oblasti istraživanja i razvoja mašinskih elemenata i sistema. Na dosadašnjim IRMES konferencijama učestvovalo je više od hiljadu autora i učesnika, koji su predstavili oko 780 naučnih radova, objavljenih u prestižnim stručnim i naučnim publikacijama.

Konferencija se organizuje pod pokroviteljstvom "Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije" (ADEKO), koja okuplja preko 20 visokoškolskih i naučnih institucija i veliki broj istraživača i inženjera iz centralne i jugoistočne Evrope.

Tema 8. IRMES konferencije su „Mašinski elementi i sistemi u energetici – razvoj energetskih postrojenja“, a cilj da okupi akademsku zajednicu, istraživače, inženjere i učesnike iz privrede kako bi podijelili iskustva i uspostavili nove poslovne veze sa ciljem podsticanja bolje saradnje i industrijske aktivnosti u regionu.

Cilj je i predstavljanje novih proizvode i rješenja koja se odnose na primjenu mašinskih elemenata i sistema u energetici sa ciljem boljeg korištenja raspoloživih resursa, povećanja energetske efikasnosti, nižih troškova održavanja i proizvodnje, niže cijene električne energije.

Odabrani radovi sa konferencije IRMES 2017 će biti predloženi za objavljivanje u jednom od međunarodnih časopisa nakon dalje recenzije: Thermal Science, Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering, Machine Design, FME Transactions, Applied Enigineering Letters.

Više informacija o konferenciji, kao i kako prijaviti rad dostupno je na sajtu konferencije www.irmes2017.ac.me.