Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Centar izvrsnosti - pionirski poduhvat u crnogorskoj nauci

27.04.2017.  Univerzitet Crne Gore

Centar izvrsnosti na mladim univerzitetima, poput Univerziteta Crne Gore, istinski je nukleus za sve ono što razvojno zastupamo, vjerujući da je univerzitet ne samo obrazovna, već i naučnoistraživačka ustanova, kazala je rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić na drugom otvorenom Danu BIO-ICT Centra izvrsnosti, koji je organizovan u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta.

Jedanaest mladih istraživača je na skupu predstavilo rezultate naučnoistraživačkih radova i konkretne proizvode i patente, koji imaju  komercijalnu i praktičnu upotrebu. 

„Doktorske disertacije na našem Univerzitetu Crne Gore su rijetko ili nikako dosezale patentni nivo, a  ovo što radimo u BIO-ICT Centru izvrsnosti je ozbiljan pionirski posao“, kazala je Vojvodić.

Reforma koja je sprovođena u protekle tri godine, podsjetila je rektorka Vojvodić, je bila usmjerena ne samo na harmonizaciju sa evropskim standardima znanja, već i u pravcu podizanja kvaliteta obrazovanja i kvaliteta rada istraživačke zajednice, što se ogleda na danas predstavljenim rezultatima tog rada.

Ona je poručila da će Univerzitet Crne Gore u narednom periodu mnogo više raditi na obezbjeđivanju razvoja infrastrukture i povoljnog ambijenta za naučnoistraživački rad.

„Očekujemo razradu ozbiljne ideje u saradnji sa Ministarstvom nauke, a to je formiranje Tehnoparka u kampusu Univerziteta“, najavila je rektorka Vojvodić. 

Otvoreni dani su, smatra ona, povod da naučni rezultati postanu vidljiviji, ali i da se, prije upisnog perioda, ohrabre oni najbolji da dođu na Univerzitet Crne Gore.

Trogodišnji istraživački program Centra izvrsnosti koji vodi Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, uključuje i rad Biotehničkog fakulteta i Instituta za biologiju mora.

„Doprinos jačanju crnogorske privrede kroz dizajniranje novih proizvoda i usluga glavni je cilj BIO ICT Centra izvrsnosti“, kazao je dekan Biotehničkog fakulteta dr Miomir Jovanović, koji je pozvao i privrednike, među ostalim partnerima na ovom projektu, da prenesu svoje utiske komercijalne primjene konkretnih proizvoda Centra izvrsnosti.

Veselin Jovović,  predstavnik „Green House- Jovović“, je kazao da su izumi BIO ICT Centra izvrsnosti omogućili elektronsko praćenje navodnjavanja i smanjenja manuelne radne snage i izrazio nadu da će kontrolisani sistem navodnjavanja doprinijeti još boljim prinosima. „Ovoliki potencijal mladih ljudi zaslužuje da iskoristimo njihovo znanje i dobijemo novi proizvod“, istakao je Jovović

Ilija Guskić, predstavnik COGImara iz Kotora, kazao je da pomoću „pametne bove“ dobijaju precizne podatke u koje vrijeme i sa koliko hrane treba nahraniti ribu, dok im monitoring kvaliteta vode omogućuje sve informacije o uslovima za uzgoj ribe. Kao koristan proizvod pomenuo je i Bioportal koji im omogućava benefite kroz bolji pristup klijentima i prodaju proizvoda i na inostranom tržištu.

                                                                                                     


                                                                                                      

Dokumenta

Mladi istraživači i inovacije

27.04.2017.