Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Uspostavljena saradnja sa Fakultetom bezbijednosti beogradskog Univerziteta

08.12.2016.  Pravni fakultet

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević i dekan Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivica Radović potpisali su sporazum o saradnji. 

Cilj uspostavljanja saradnje je promovisanje i unapređenje akademske i kulturne povezanosti između ovih institucija. Sporazum će poslužiti kao opšti okvir za institucionalnu saradnju, a olakšaće članovima institucija dalje razmatranje i razvijanje specifičnih oblika saradnje od obostranog interesa. Saradnja će se ogledati u povezivanju i razmjeni nastavnog osoblja i studenata, zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, izvođenje zajedničkih programa, simpozijuma, kongresa, seminara, kurseva, ljetnjih škola, radionica i drugih vidova saradnje od obostranog interesa.