Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Studentima Graca predstavljeno studiranje u Crnoj Gori

15.12.2016.  Centar za međunarodnu saradnju UCG

Studentima Graca predstavljeno studiranje u Crnoj Gori

Studenti Univerziteta u Gracu imali su priliku čuti kako je studirati u Crnoj Gori, od studenta Univerziteta Crne Gore Vladimira Ivanovića, tokom nedavno održanog informativnog sastanka „Erasmus+ International Credit Mobility” na ovom univerzitetu.

Sastanak je okupio studente koji su zainteresovani za programe razmjene za 2017/2018 godinu,a pored studenta iz Crne Gore, govorili su i studenti iz Sarajeva, Mostara, Beograda, Tirane, Maribora

Kada je riječ o studiranju na Univerzitetu Crne Gore, studenti su saznali sve o sistemu visokog obrazovanja, organizaciji studija, načinu ocjenjivanja i raspoloživosti literature.

Ivanović je studente informisao i o stanovanju u studentskom domu, privatnom smještaju, ishrani, transportu, organizaciji studija i van-nastavnim aktivnostima.

„Studenti su bili zainteresovani za našu prirodu, gdje mogu organizovati izlete tokom slobodnog vremena“, prenosi student Ivanović utiske sa prezentacije. On im je,kako je rekao,  pričao o nacionalnim parkovima, kanjonu rijeke Tare i plažama duž obale crnogorskog primorja, u kojima mogu da uživaju tokom ljetnjeg semsestra. Takođe im je bila bitna valuta, kao i gdje mogu izaći u Podgorici, objašnjava on.