Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Studenti novinarstva na medijskom forumu Jugoistočne Evrope

24.11.2016.  Fakultet političkih nauka

Studenti treće i četvrte godine Fakulteta političkih nauka učestvovali su u radu dvodnevnog Medijskog foruma Jugoistočne Evrope (SEEMF), koji je 21 i 22. novembra održan u Beogradu.

Budući novinari tradicionalno, sa nastavnicima i saradnicima, učestvuju na konferencijama SEEMF, na kojima se svake godine okupljaju vodeći stručnjaci iz svijeta i regiona. Ovogodišnji Forum je bio posvećen načinu izvještavanja medija o aktuelnim kriznim situacijama poput migrantske krize, ratova u Siriji i Ukrajini, kao i porastu nacionalizma u Evropi.

Prvog dana foruma gost je bio premijer Srbije, Aleksandar Vučić, koji je predstavio stanje u srpskim medijima. On je naglasio pozitivne promjene koje su se desile na srpskom medijskom tržištu, a koje se ogledaju u usvajanju tri medijska zakona, izlasku državnog kapitala iz finansiranja medija, završenom procesu digitalizacije. Drugog dana konferencije medijski teoretičari i praktičari iz cijelog svijeta  razmijenili su mišljenje o medijskom izvještavanju o migrantskim krizama, izvještavanju sa ratnih područja, ali i odnosu medija i PR službi. Tokom konferencije više puta je isticana važnost obuke pri izvještavanju o kriznim situacijama jer reporteri moraju voditi računa da izbjegnu stereotipno izvještavanje pridržavajući se profesionalnih standarda i poštujući principe novinarske etike.

Prof. Viktorija Car sa Fakulteta političkih znanosti i prof. Miroljub Radojković sa FPN u Beogradu predstavili su rezultate istraživanja o savremenom novinarskom obrazovanju na uzorku od 531 ispitanika na privatnim i državnim univerzitetima u Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Srbiji.  Ispostavilo se da su motivi odabira ove profesije raznovrsni. Čak 34 odsto ispitanika doživljavaju ovu profesiju kao posao iz snova, a isti procenat percipira novinarstvo kao priliku za društveni i politički angažman. Istraživanje je pokazalo da čak 50 odsto studenata želi da ostane u novinarstvu po završetku studija, iako su izrazili nezadovoljstvo zbog nedostatka prakse, kao i rada sa zastarjelom tehnologijom. Panelisti su iznijeli prijedloge o poboljšanju kvaliteta obrazovanja budućih novinara: korigovati upisnu politiku zbog hiperprodukcije kadra, ojačati alumni asocijacije, reformisati 10 odsto programa svake godine što će olakšati praćenje promjena na tržištu.

Na Forumu je konstatovano da su  mediji u svim zemljama jugoistočne Evrope suočeni sa brojnim problemima, koje je moguće prevazići ukoliko mediji nađu nov poslovni model i izvuku se iz zagrljaja multinacionalnih kompanija. Osim toga, zaključeno je da mediji moraju nastaviti borbu za slobodu štampe koja nije cilj po sebi, već predstavlja borbu za cijelo društvo.

Učešće studenata FPN na konferenciji SEEMF obezbijedili su njeni sponzori: South East Europe Media Organisation (SEEMO), Konrad Adenauer Stiftung, Central European Initiative (CEI), kao i njihovi partneri.

Tekst i fotografije autorski su rad studentkinja četvrte godine novinarstva Fakulteta političkih nauka Milice Bogavac, Danijele Simanić i Jelke Filipović.