Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Publikovani naučni radovi o zaštiti prirodnih resursa u međunarodnom časopisu

21.11.2016.  Filozofski fakultet

Istraživači Filozofskog fakulteta Odsjeka za geografiju  i Arhitektonskog fakulteta učestvovali su nedavno na VI međunarodnoj konferenciji: “Zaštita prirodnih resursa i ekološki menadžment: Glavni alati za održivost”, u Bukureštu, u Rumunskoj akademiji nauka.

Istraživači sa Univerziteta Crne Gore predstavili su dva rada i oba su su publikovana u međunarodnom Časopisu za zaštitu životne sredine i ekologiju kao istaknuti radovi sa Konferencije.

Prvi rad je "Procjena rizika - erozija zemljišta", autora Velibora Spalevića, Gorana Barovića, Alenke Fikfak, Saje Kosanović, Mladena Đurovića i Svetislava Popovića: Sediment Yield and Land Use Changes in the Northern Montenegrin Watersheds: Case Study of Seocki Potok of the Polimlje Region.

Drugi rad je "Održivo planiranje predjela - Pejzaži u geografskoj sredini", Vojislava Đekovića, Neđa Miloševića, Aleksandra Anđelkovića, Nevenke Đurović, Gorana Barovića, Duška Vujačića i Velibora Spalevića: Channel Morphology Changes in the River Pestan, Serbia.

Poslije uspješne prezentacije rezultata istraživanja akademika prof. dr Valentin Vlada, predsjednika Rumunske akademije nauka i prof. dr George Vasilikiotisa, u ime Balkanske asocijacije za životnu sredinu (B.EN.A.) istraživačima sa Univerziteta Crne Gore uručena je nagrada za najbolje predstavljeni poster.

Časopis za zaštitu životne sredine i ekologiju posvećen je temeljnim tehnološkim, društvenim, političkim i drugim istraživanjima, diskutujući pri tom o novim idejama u vezi sa zaštitom životne sredine i održivog razvoja Balkanske regije.