Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Promovisana monografija "55 godina oblikovanja prostora"

16.11.2016.  Arhitektonski fakultet

Studije na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici završilo je više generacija studenata kojima je predavao profesor Mladenović, a pod njegovim mentorstvom  realizovano je više diplomskih radova, riječi su kojima je, na promociji monografije „55 godina oblikovanja prostora“, dekan Arhitektonskog fakulteta UCG doc.dr Svetislav G. Popović predstavio autora prof. Dimitrija Mladenovića.

On je ukazao na kompleksnost biografije prof. Mladenovića i veliki doprinos u stručnom i pedagoškom smislu, a Monografiju predstavio  kao veoma plodotvoran višedecenijski rad autora, koji je samo djelimično predstavljen. U ime fakulteta, zahvalio se profesoru Mladenoviću na  uspješnoj saradnji  i uručio mu Povelju za doprinos razvoju Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Doc. dr Svetlana K. Perović je ukazala na „važnost fenomena integralnosti u oblikovanju prostora u ovoj informacionoj revoluciji, kao što je to bilo važno u industrijskoj, ali i uopšte pitanje integralnog naspram fragmentarnog planiranja prisutnog kroz viševjekovni razvoj gradova svijeta.  Fenomen integralnosti snažno je prisutan u djelima prof. Mladenovića i predstavlja snažan oslonac u  novoj  kulturi urbane integracije u 21. vijeku, koja je sada izmještena  u jednu novu relaciju, transformisanu iz oblika lokalne komunikativnosti u  komunikaciju između lokalnih procesa  i globalnih tokova“, naglasila je ona.

„Monografija 55 godina oblikovanja prostora, prof. Mladenovića šalje snažnu opomenu da o prostoru ne možemo isključivo govoriti kao fizičkoj ili simboličkoj interpretaciji, već prije svega ljudskoj i humanoj. Prostorna i teorijska interpretacija projekata prof. Mladenovica, sasvim jasno ispoljavaju prisutnost i naučno-istraživačke dimenzije, jer se radi prije svega o jednoj složenoj metodologiji urbane analize i transformacije kao i složenom istraživačkom procesu interpretacije jedinstva funkcionalno-formalnih procesa. Bez toga se ne može zamisliti planiranje i projektovanje gradova , naročito ne u 21. Vijeku“, zaključila je Perović.

Autor monografije, prof. Dimitrije Mladenović  se zahvalio svima na saradnji, ukazao na kompleksnost urbanizma i arhitekture i veliko odricanje koje zahtijeva ovaj poziv. Posebno je istakao zadovoljstvo u saradnji sa studentima kojima je prenosio znanje i crpio inspiraciju kroz sve decenije djelovanja.

Na kraju, autor je poklonio veći broj primjera Monografije prisutnima, kao i biblioteci Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.