Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Privredi trebaju mladi inženjeri

28.10.2016.  Metalurško-tehnološki fakultet

Sa razvojem crnogorske  privrede biće potreban i veći broj inženjera metalurško-tehnološke struke, pa je stoga neoophodna bliska saradnja ova dva sektora, zaključeno je na panel diskusiji  organizovanoj na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, koji nje danas proslavio 43 godine postojanja.

Ova diskusija, kazala je dekanica MTF-a prof. dr. Mira Vukčević, samo je početak budućih rasprava na temu današnjeg panela o usklađivanju visokog obrazovanja i tržišta rada, koji je dio projekta „Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine REM - MTF. 

Fakultet koji je danas dodijelio 118 diploma, ima dobru saradnju sa industrijom, koja se ogleda u naučno-stručnoj saradnji, kao i kroz kontakte i zapošljavanje kadrova. 

„Fakultet“, kazala je Vukčević, „ima dobru saradnju sa industrijom u oblasti metalurgije i hemijske tehnologije u Cnoj Gori, koja se ogleda u naučnoj-stručnoj saradnji, kao i kroz kontakte u zapošljavanju naših kadrova“.

Upravo, u ime budućnosti mladih inženjera, u diskusiji su učestvovali i predstavnici nikšićke Željezare Toš Čelik i Uniporom - KAP.

Ranka Drašković iz Toš Čelika kazala je da će ta kompanija stipendirati tri najbolja studenta i pozvala na intenziviranje saradnje sa Fakultetom. Toš Čelik je spreman, dodala je, da kroz praksu obučava studente od prve godine studija. Drašković smatra da je praksa od presudne važnosti za dobijanje već gotovih inženjera odmah nakon studija, pogotovo u susret očekivanjima stranih vlasnika.

„Sve dok svršeni student nije u potpunosti upotrebljiv, on je trošak za poslodavca“, kazao je i  predstavnik Privredne komore Crne Gore Mladen Perazić, ukazujući na trendove tranzicije i očekivanja poslodavaca. Mnogo bolje rangiranje naših studenata kod stranih poslodavaca i cijenjenje njihovog rada i entuzijazma, Perazić objašanjava drugačijim pristupom poslodavaca.

Predstavnik Uniprom - KAP-a Nebojša Dožić smatra da je istina negdje na pola puta, da je praksa važna, ali da je nemoguće očekivati gotove stručnjake. „Mora postojati kultura prenošenja znanja“, istakao je Dožić, dodajući da se i sam uvijek trudio da podijeli znanje da bi mogao da ustupi mjesto i dalje napreduje.

„Ukoliko se KAP bude razvijao, razvijaće se nove kompanije, a time i novi kadrovi“, saglasio se Dožić sa stavom o važnosti razvoja privrede. U KAP-u ima oko 19% visokoškolaca, od čega 15% inženjera, kazao je Dožić i naveo primjere žena na upravljačkim pozicijama.

Predstavnici obije kompanije su ukazali da će usljed smjene generacija biti potrebni novi, mladi inženjeri, ne samo sa MTF-a nego i drugih tehničkih fakulteta.

Na važnost povezanosti industrije i obrazovanja u reformi studijskih programa ukazao je i prof. dr Željko Kamberović iz Beograda.

„Fakultet treba da nađe svoju nišu, da razvija te oblasti, ne zapušta naučnu oblast i gradi tradiciju, a MTF je ima, pa treba nastaviti tim putem“, savjetovao je prof.  dr Kumburović.

Ova oblast, smatra i prof. dr Bostjan Markoli iz Ljubljane, se može široko postaviti i iskoristiti, od industrije do turizma. „Vaše diplome su priznate u inostranstvu, ali najbolji studenti bi trebali ostati“, poručio je Markoli, dodajući da za to treba podstaći saradnju sa privredom.