Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Osjeku

10.12.2016.  Ekonomski fakultet

Dekani Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ekonomskog fakulteta Sveučičlišta  "J.J. Strossmayera" u Osijeku, Nikola Milović i Vladimir Cini, potpisali su u Osijeku Sporazum o saradnji.

Sporazumom je predviđena  razmjena predavača, neakademskog osoblja i studenata i razvijanje zajedničke naučne saradnje sa ciljem jačanja kapaciteta za učešće u međunarodnim naučnim projektima.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić i prof dr. Anđelko Lojpur, rukovodioci bilatelaralnog projekta “Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja“ koji je finansiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva nauke Crne Gore.