Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Potpisan Sporazum o saradnji Ombudsmana i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

12.12.2016.  Pravni fakultet

Ombudsman Šućko Baković i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Velimir Rakočević, potpisali su Memorandum o saradnji te dvije institucije, s ciljem da realizacijom različlitih aktivnosti  rade na povećanju znanja studenata i šire javnosti o ljudskim pravima.


 Prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biće povećanje stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava, uživanja tolerancije i zalaganja za nediskriminaciju. „U koordinaciji sa ostalim državnim institucijama, medijima, privatnim i nevladinim sektorom, kao i partnerskim institucijama visokog obrazovanja iz Crne Gore, regiona i Evrope, radićemo na izgradnji i podizanju stepena informisanosti studenata Fakulteta i šire javnosti, rukovodeći se tolerancijom, razumijevanjem, nediskriminacijom, poštovanjem prava na različit stav i mišljenje, te dijalogom i argumentovanim i tačnim iznošenjem činjenica“, navedeno je u Memorandumu. 
Među planiranim aktivnostima su nastavak predavanja Zaštitnika na Fakultetu na temu „Zaštita ljudskih prava i sloboda i zaštita od diskriminacije - institucionalni okvir “, posjete studenata Instituciji i štampanje publikacije stručnih radova studenata i profesora Fakulteta na teme koje se tiču ljudskih prava i sloboda. Takođe, kontinuirano će se osmišljavati aktivnosti, u cilju promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Dokument predviđa da će se saradnja zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obje strane.