Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Potpisan Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom

18.11.2016.  Pravni fakultet

    Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr. Velimir Rakočević potpisali su Memorandum o saradnji.

       Svrha Memoranduma je uspostavljanje saradnje,  tokom koje će Vrhovni sud omogućiti studentima Pravnog fakulteta da obavljaju stručnu praksu u osnovnim ili višim sudovima  radi njihovog stručnog usavršavanja i sticanja praktičnih vještina.

      Uspostavljanjem saradnje, obezbijediće se učešće sudija Vrhovnog suda u nastavi na osnovnim i postdiplomskim studijama, dok će profesori Pravnog fakulteta učestvovati u programima permanentnog obrazovanja sudija, kao i u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.