Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Plagijarizam je globalni problem

08.11.2016.  Odbor za doktorske studije Univerziteta Crne Gore

Ignorisanje akademskog integriteta je globalni problem i prijetnja je visokom standardu obrazovanja, rekao je profesor dr Tomas Lankaster na radionici o plagijarizmu u visokom obrazovanju koja je organizovana na Univerzitetu Crne Gore.

Dr Lankaster je jedan od vodećih eksperata za plagijarizam, sa preko 30 istraživačkih publikacija, saznanja objavljenim u međunarodnim medijima kao što je BBC, profesor je Coventry Univerziteta i predstavnik je Evropske mreže za akademski integritet.

„Uzimanje tuđih riječi i ideja bez znanja je moja definicija plagijarizma“, kazao je dr Lankaster.

Kao jedan od primjera plagijarizma dr Lankaster navodi i kupovinu radova, eseja i prezentacija, za šta postoje oglasi u štampanim medijima i na internetu. Potom su to tuđi radovi, prevedeni sa drugog jezika, ili radovi zasnovani na tuđem istraživanju, preuzete teze bez navođenja izvora.

On navodi da su razlozi za plagijarizam kod studenata različiti. Obično su to nedostatak vremena, nerazumijevanje zadatka, nedostatak pravog znanja, nedostatak želje za učenjem. „Kada jednom počnu da varaju, stalno su skloni varanju“, ističe dr Lankaster, objašnjavajući da studenti ne vide rizik od varanja osim u odloženom diplomiranju, ili, u najgorem slučaju, prekidu studija. 

„Jedan vid mjere suzbijanja je kazna definisana na nivou Univerzita, a drugi vid je da akademici razgovaraju sa studentima o plagijarizmu i jasno ukažu na njegovu  neprihvatljivost“, istakao je dr Lankaster. Kao mjere suzbijanja plagijarizma, između ostalog, dr Lankaster savjetuje i strog nadzor na ispitima, postavljanje novih zadataka u odnosu na prošle jer su, zahvaljujući društvenim mrežama i tehnologiji, lako razmjenljivi i dostupni studentima.

Na akademicima je, zaključio je, da kod studenata probude strast za novim znanjima i interesovanje pa zbog toga savjetuje rad sa studentma, postavljanje zadataka koji će ih zanimati. 

Radionicu Plagijarizam i akademski integritet u visokom obrazovanju” je organizovao Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore, a dio je istraživačkog projekta SEEPAI – Projekat razvoja politike za podsticanje akademskog integriteta u jugoistočnoj Evropi.