Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Održana međunarodna konferencija o modernizaciji pomorskog obrazovanja

18.11.2016.  Pomorski fakultet Kotor

Međunarodna konferencija "Modernizacija i harmonizacija visokoškolskog obrazovanja u oblasti pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji - MArED", koja se realizuje u okviru istoimenog TEMPUS projekta, organizovana je u Budvi 17. i 18. novembra. Nosilac i koordinator projekta, koji obuhvata 17 partnera iz Španije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Rumunije, Albanije i Crne Gore, je Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Na konferenciji su predstavnici konzorcijuma predstavili realizovane aktivnosti u prethodnom trogodišnjem periodu, ali i planove za budućnost, ukuljučujući specifične zadatke i odgovornosti. Takođe, promovisani su i drugi projekti u kontekstu "inter-project coaching and know-how" transfera.

Cilj MArED projekta jeste unapređenje kompetentnosti ljudskih resursa u pomorskom sektoru Crne Gore i Albanije, putem podizanja kvaliteta obrazovanja na univerzitetima. Revizija postojećih i razvoj novih dodiplomskih studijskih programa i obuka, poboljšanje infrastrukturnih i nastavnih resursa i jačanje saradnje među akademskim i privrednim subjektima, su predstavljale ključne korake u impelementaciji projekta. Uz pomoć partnera iz Evropske unije, ostvarena je potrebna usaglašenost sa zahtjevima Međunarodne pomorske organizacije i STCW konvencije (Standardi za obuku, sertifikaciju i držanje straže za pomorce), a u cilju usavršavanja postojećih i stvaranja novih generacija pomoraca.

Aktivnosti na projektu trajaće do decembra naredne godine, a njegova održivost će se ogledati kroz afirmaciju obrazovanja studenata - budućih pomoraca za domaće i međunarodno tržište rada, kao i kontinuiranu saradnju partnera i ostalih zainteresovanih strana.