Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Obilježen Svjetski dan filozofije

04.12.2016.  Filozofski fakultet

Ovogodišnji  Svjetski dan filozofije  je u znaku 2400 godišnjice od Arisotelovog rođenja, i tim povodom, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću održan je skup "Aristotel-naš savremenik".

Aristotel je rođen 384  god.  prije Hrista, 46 godina posle Platona  i 14 godina poslije Sokratove smrti.  Riječ je  o preko dva milenijuma savremenog čitanja Aristotelovog filozofskog i naučnog djela. Nije ovdje samo riječ o jednom, zajedno sa Platonom, od najvećih filozofa, već o filozofiji samoj, o njenom započinjanju  i permanentom vraćanju na izvore filozofiranja. Ne radi se o evociranju na prošle filozofe već  prije svega na filozofiju  kao takvu, danas i ovdje. O tome svjedoči novovjekovni Aristotel, Hegel u svojoj poznatoj izjavi o Platonovoj  i Aristotelovoj filozofiji, po  kojoj  je sva naknadna  filozofija samo fus nota ove dvojice. Zato  oni mogu  nositi ime učitelja svih filozofa,  jer njihove  filozofije  imaju  svjetsko-istorijsko značenje  za oblikovanje zapadnoevropske kulture u čijem središtu je upravo duhovni  svijet  filozofije.

Platon i Aristotel, učitelj i učenik mišljenja, Učitelj koji  se smatrao učenikom  Učitelja Sokrata, nije puki slijed istoriografskog  i pedagoškog faktuma, već ukazuje  na rođenje filozofskog mišljenja iz entuzijazma i ljubavi za istinom  koja je izvorno,  aletheia,  raskrivanje i dovođenje u neskrivenost  i nezaboravljenost. 

Da bi simbolički ukazali na vlastito razumijevanje Svjetskog dana filozofije  kao buđenje potrebe za filozofskim mišljenjem svuda i u svako vrijeme, Studijski odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta i Filozofsko društvo Crne Gore ovaj su razgovor o filozofiji upriličili 24.11.2016. godine,  sedam dana nakon zvaničnog  datuma  UNESK-a. Profesori ovog studijskog programa su imali sljedeća izlaganja: Aristotel, rehabilitacija  filozofije politike (Prof. dr Savo Laušević), Pojam sreće kod Aristotela (Prof. dr Boris Brajović), Rehabilitacija Aristotelove praktičke filozofije (Doc. dr Dušan Krcunović), Granice i mogućnosti subjektivizacije Aristotelove filozofije (Doc. dr Drago Perović) i Ideja aksiomatizacije u antici (Doc. dr Vladimir Drekalović)