Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

07.12.2016.  Pomorski fakultet Kotor

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore je danas obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, kroz radionicu koju je organizovao projektni tim Trans2Work projekta.

Radionica ima za cilj da poboljša poziciju studenata sa invaliditetom na svim jedinicama Univerziteta Crne Gore i omogući tranziciju osoba sa invaliditetom od visokoškolskog obrazovanja do njihovog zaposlenja. O značaju obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom kao i retrospektivu dosadašnjih realizovanih aktivnosti na projektu, nastavno i nenastavno osoblje kao i studenti Pomorskog fakulteta Kotor su imali priliku da se upoznaju i sa procesom mobilnosti osoba sa invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Evropi i najbližem okruženju.

U okviru radionice, prikazan je film koji je snimilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore pod nazivom Pomjeramo granice, a koji govori o životu i obrazovanju troje studenata s invaliditetom iz naše zemlje, nakon čega su prisutni imali priliku da se bliže upoznaju sa uslovima u kojima studiraju osobe s invaliditetom i podrškom koja im je potrebna u tom procesu.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra svake godine. Procjenjuje se da osobe sa invaliditetom čine približno 10% svjetske populacije. Iz tog razloga je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija 1992. godine usvojila rezoluciju prema kojoj se pozivaju sve zemlje da obilježe ovaj dan posvećen

osobama sa invaliditetom u cilju unapređenja njihove pozicije kao i jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.