Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Na Pomorskom fakultetu počeo sa radom HV simulator najnovije generacije

02.12.2016.  Pomorski fakultet Kotor

Na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore počeo je sa radom simulator za Visoki napon najnovije generacije. Simulator se sastoji od visokonaponske ćelije i prekidača koji su sa pratećom opremom i kontrolnim dijelom dobavljeni od renomiranog proizvođaca ABB. Uz simulator, Fakultet je bogatiji i za model visokonaponskog razvodnog postrojenja, te prenosni sabirnički uzemljivač i opremu za zaštitu na radu s visokim naponom.

Nabavljena oprema će se koristiti za praktičnu nastavu i vježbe iz predmeta Brodska električna postrojenja na studijskom programu Brodomašinstvo.

Oprema će biti korišćena i prilikom izvođenja obuke za pomorce  za rad s Visokim naponom, namijenjene za program obuke za rad sa visokim naponom u službi mašine - radni nivo i upravljački nivo, a prema najnovijim međunarodnim zahtjevima koje nalaze STCW konvencija.

Nabavkom i korišćenjem opreme u nastavnom procesu, prije svega kroz afirmisanje praktične nastave studenata, te njeno uključivanje u proces obuka za pomorce po najnovijim međunarodnim standardima, Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore još jednom je dokazao da predstavlja značajnu visokoobrazovnu instituciju koja se bavi edukacijom studenata za međunarodno i domaće tržište rada, te obukom pomoraca, a sve u skladu sa međunarodnim standardima i konvencijama koje regulišu obuku i obrazovanje pomoraca u cilju njihovog zaposlenja na brodovima svjetskih kompanija.