Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Mašinski fakultet proslavio 47 godina rada

01.06.2017.  Mašinski fakultet

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore proslavio je 47 godina rada i obilježio Dan fakulteta dodjelom nagrada za najbolje studente.

Dekan Fakulteta prof. dr Igor Vušanović pozdravio je goste među kojima su bili rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica, predstavnici Vlade Crne Gore, nastavnici i studenti.

Mašinski fakultet je jedna od najstarijih jedinica Univerziteta Crne Gore, osvrnuo se dekan na istorijat Fakulteta.

„Prethodne dvije školske godine obilježio je rad na sveobuhvatnoj reformi cijelog Univerziteta, i kao rezultat toga imamo akreditaciju i novi trostepeni model studiranja 3 + 2 + 3. Sa ponosom ističem činjenicu da je Mašinski fakultet pored tradicionalnih studijskih programa Mašinstvo i Drumski saobraćaj, sada nosilac i za tri multidisciplinarna studijska programa i to: Mehatronika, Energetska efikasnost i Kvalitet i standardizacija,a koje organizujemo u saradnji sa drugim članicama Univerziteta“, kazao je dekan Vušurović.

Trenutno na Mašinskom fakultetu studira oko 400 studenata. U školskoj 2016/2017 studije na Mašinskom fakultetu je završilo 32 studenata osnovnih studija, 33 studenata specijalističkih studija i 6 studenata magistarskih studija. Za 47 godina rada fakultet je iškolovao 1.211 inženjera, 112 magistara tehničkih nauka i 28 doktora nauka.

Veliki broj bivših studenata Fakulteta su uspješni privrednici, direktori i menadžeri.

Na svečanosti, dekan Vušurović je uručio nagrade najboljim studentima - Vuku Vujoševiću, studentu osnovnih studija na Mašinskom fakultetu sa prosječnom ocjenom 9.00 i Milošu Bubanji, studentu magistarskih studija sa prosječnom ocjenom 8.78

„Pred Crnom Gorom je vrijeme intenzivnog razvoja u mnogim oblastima kao što su energetika, saobraćaj, poljoprivreda, turizam, veliki infrastrukturni objekti kao što je auto put, a to su sve grane koje ne mogu uspješno da funkcionišu bez stručnih ljudi profila mašinske struke“, zaključio je dekan Vušurović