Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Kongres FIEP-a u Crnoj Gori 2021. godine u okviru konferencije CSA

30.10.2016.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Međunarodna federacija za fizičko obrazovanje (FIEP) održaće 2021. godine godišnju konferenciju u Crnoj Gori u okviru Međunarodne naučne konferencije „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koju organizuje Crnogorska sportska akademija. CSA i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore o toj odluci obavijestila je Skuština FIEP-a.

FIEP (Federation Internationale D"education Phisique) je osnovan 1923. godine u Briselu sa ciljem da promoviše razvoj širokog spektra aktivnosti u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sporta za sve, fitnesa i zdravlja, rekreacije, kao i snalaženja u prirodi, za ljude svih uzrasta i nacija u cijelom svijetu, kao i da  podstakne i doprinese međunarodnoj saradnji u ovim oblastima.

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore doc. dr Stevo Popović objašnjava da je FIEP nezavisna, nevladina organizacija koja je uvijek spremna da sarađuje sa pojedincima, institucijama i organizacijama.

„Svojim članovima pruža mrežu kontakata i sredstvo je komunikacije i razmjene informacija među pojedincima, institucijama i organizacijama. Takođe, Međunarodni olimpijski komitet prepoznaje  FIEP, a ima i bliske odnose sa Međunarodnim savjetom za sportske nauke i fizičkog vaspitanje, Arapskom konfederacijom za sport, i raznim drugim organizacijama iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Širok raspon događaja, projekata i aktivnosti je organizovan ili podržan od FIEP-a iz naučnog, tehnološkog, obrazovnog i upravljačkog aspekta u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije, fitnesa i zdravlja“, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, glavni kanali djelovanja FIEP-a predstavljaju izdavanje časopisa „FIEP Bulletin“, koji izlazi više od 75 godina, organizacije godišnjeg kongresa, podrške i organizacije raznih aktivnosti, uključujući regionalne i ad hok komisije, naučne konferencije i simpozijume, razmjene pojedinaca i grupa, dokumenata, istraživanja i informacija sa drugim međunarodnim organizacijama i sl.

Predsjednik Konferencije CSA prof. dr Duško Bjelica je naveo da FIEP predstavlja mrežu nacionalnih delegata, odbora i članova iz preko 120 država, a da taj broj i dalje raste, budući da nove države podnose zahtjeve za članstvo.

„Kada je Crna Gora u pitanju, od obnavljanja nezavisnosti, naša država ima nacionalnog delegata, doc. Dr Steva Popovića, koji redovno prisustvuje godišnjim sastancima i diskutuje sa svojim kolegama o pitanjima od značaja za oblasti fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije, fitnesa i zdravlja. Crnogorska delegacija na posljednjem održanom sastanku nacionalnih delegata pokrenula je proceduru dodjeljivanja domaćinstva godišnje naučne konferencije i sastanka nacionalnih delegata u Crnoj Gori. Glavni odbor FIEP-a je donio pozitivnu odluku i dodijelio domaćinstvo Kongresa FIEP-a Crnoj Gori u 2021. godini, prvoj slobodnoj godini, budući da je već ranije domaćinstvo za 2017. godinu dodijeljeno Luksemburgu, za 2018. godinu Turskoj, za 2019. godinu Španiji i za 2020. godinu Finskoj – objasnio je on.

Profesor Bjelica kaže da sa zadovoljstvom možemo konstatovati stalni napredak u međunarodnoj prepoznatljivosti i odličnoj poziciniranosti i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG i Crnogorske sportske akademije kada je sportska nauka u pitanju.