Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Internacionalizacija je sredstvo za bolji kvalitet u nastavi i istraživanju

08.12.2016.  Centar za međunarodnu saradnju UCG

Internacionalizacija u visokom obrazovanju je važna jer donosi poboljšanje ne samo u procesu studiranja, već  i u  istraživanju i  naučnoj saradnju kroz različite modele, ocijenjeno je na održanom seminaru o internacionalizaciji u visokom obrazovanju, u okviru HERE projekta.

Prorektor prof. dr Maja Baćović je ukazala na važnost internacionalizacije u pogledu pokretanja zajedničkih studijskih programa, prekogranične saradnje, mobilnost studenata i akademskog osoblja.

„Univerzitet Crne Gore se fokusirao na tri segmenta: mobilnost naših studenata, mobilnost istraživača, ne samo odlazećih već i dolazećih, i i vidljivost istraživačkog rada akademskog osoblja UCG. Prepoznali smo problematična polja u domenu mobilnosti, na čijem uklanjanju intenzivno radimo “, kazala je prorektor UCG prof. dr Maja Baćović.

 „Internacionalizacija je sredstvo da se postigne bolji kvalitet u nastavi, istraživanju i zajednici“, ukazala je  ekspertkinja u ovoj oblasti i zamjenik direktora Asocijacije akademske kooperacije (ACA) Irina Ferenz. Pri tome, smatra ona, treba raditi na uklanjanju barijera, razvijanju modela zajedničkih diploma, povećanju mobilnosti, pogotovo talentovanih studenata.

Ona je na seminaru detaljnom prezentacijom predstavila osnovna značenja internacionalizacije, sve elemente i trendove u Evropi i svijetu. 

Predsjednica tima HERE projekta i dekanica Metalurško-tehnološkog fakulteta prof. dr Mira Vukčević  kazala je da je internacionalizacja visokog obrazovanja važna jer osim mobilnosti, ličnog usavršavanja, učenja na stranom jeziku, ona doprinosi i boljoj zapošljivosti, izgradnji profesionalnih kapaciteta, prekogranične saradnje, poboljšanju istraživanja i istraživačkih rezultata.

„Ovaj seminar“, kazala je,“ima za cilj podizanje svijesti o različitim aspektima internacionalizacije i ulozi i odgovornosti institucija i resornih ministarstava/države u unapređenju internacionalizacije razvoju, a nadam se da će njegov ishod biti definisane mjere podrške institucijama“. 

Organizatori seminara su Nacionalna Erasmus+ kancelarija i Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE), kroz misiju tehničke podrške koji finansira Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Na seminaru su bili predstavnici akademskog osoblja, menadžmenta Univerziteta i univerzitetskih jedinica, osoblje fakultetskih jedinica uključenih u međunarodnu saradnju, kao i studenti.