Univerzitet Crne Gore - Naslovna

ETF proslavio 55 godina rada

14.11.2016.  Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore proslavio je danas 55 godina postojanja i rada dodjelom diploma i nagrada najboljim studentima i ispraćajem penzionisanog profesora Sretena Škuletića, nekadašnjeg ministra prosvjete.

„Interesovanje za studije elektrotehnike je tradicionalno veliko, a upisom u tekuću studijsku 2016/2017 godinu dodatno je poraslo. Ove godine su za jedno budžetsko mjesto na Fakultetu konkurisala po tri maturanta. Na kraju prvog upisnog roka popunjena su kako budžetska, tako i samofinansirajuća mjesta, a do indeksa ETF-a nije uspjelo da dođe više od sto aplikanata“, kazao je dekan Fakulteta Zoran Veljović.

On je kazao da je ETF poradio na suštinskoj reogranizaciji studijskih programa, kako bi programi dobili na atraktivnosti i bili uporedivi sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja i približili se potrebama  prije svega naše privrede i društva, dajući snažan doprinos strateškim opredjeljenjima Univerziteta Crne Gore.

Svi studijski programi, naveo je dekan Veljović, podrazumijevaju praktičnu nastavu, kako laboratorijama ETF-a, tako i u kompanijama kao što su: Crnogorski elektroprenosni sistem, Crnogorski telekom, Elektroprivreda Crne Gore, Terna Crna Gora, Agencija za telekomunikacije i druge kompanije sa kojima Fakultet razvija saradnju, među kojima su Čikom, Optoinženjering i ICT kompanija Amplitudo, sa kojom je danas potpisan Memorandum o saradnji. 

Dekan se osvrnuo i na objekat ETF-a u  koji se ulagalo sporadično, bez razvoja integrisanog sistema održavanja, pa je pozdravio preduzete aktivnosti sa nivoa Univerziteta na sređivanju najvažnijih segmenata zgrade i naveo aktivnosti koje je sam Fakultet preduzeo. 

„Završena je nabavka računarske opreme za potpuno obnavljanje najveće računarske sale na Fakultetu, kao i nabavka laboratorijske opreme za realizaciju laboratorijskih vježbi na osnovnim studijama ukupne vrijednosti 40.000 eura. U istom iznosu sredstvima BIO-ICT projekta je kompletirano sređivanje najzapuštenijeg prostora na Fakultetu koji sada čini jedinstvenu dupleks cjelinu sa najsavremenijom opremom. Završava se i tender za uređenje laboratorijskog prostora i montažu nabavljene linije za proizvodnju štampanih ploča“, pomenuo je dekan Veljović, između ostalih aktivnosti  usmjerenih na stvaranje adekvatnih uslova za nesmetan nastavni i naučnoistraživački rad.

Fakultet podržava i istraživače kroz naučno-istraživački fond od 100.000 eura opredijeljen za ovu godinu, dodao je Veljović. On je istakao da se kroz rezultate istraživačkih projekata u koje je ETF uključen, a među kojima su  BIO-ICT , CS-ICT, e-WALL i  10 nacionalnih projekata, ogledaju potencijali  fakulteta za razvoj softvera, hardverskih rješenja i integraciju sistema, te su sve vidljiviji poslovnom okruženju .

Uglednost fakulteta potvrđuju i brojne nagrade i priznanja kako samom fakultetu tako i njegovim predstavnicima. Na svečanosti su nagrađeni i najbolji studenti osnovnih studija. To su Đorđije Krivokapić, najbolji student elektronike, telekomunikacija i računara, sa prosječnom ocjenom 9,78, Amar Zejnilović, najbolji student energetike i automatike s ocjenom 9,57 i Mladen Raspopović najbolji student osnovnih primijenjenih studija sa prosječnom ocjenom 9,96.