Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Duh vremena i prostora iz ugla Milete Bojovića

22.11.2016.  Arhitektonski fakultet

Doajen crnogorske arhitekture arhitekta Mileta Bojović govorio je na temu  "Između duha vremena i duha prostora", tokom predavanja u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Bojović je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1966. godine, a postdiplomske studije, specijalizaciju i rad nastavlja u  Parizu na Institutu za urbanizam i katedri za sociologiju u Nanteru kod Anri Lefevra i u Ateljeu Žana Fožerona, profesora arhitekture u Visokoj školi lijepih umjetnosti.

 Od 1969. do 1994. radio je u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje Crne Gore, a zatim osniva svoju privatnu firmu „Urba projekt” u Podgorici, u kojoj i sada radi. Autor je prostornih planova Opština i generalnih planova opštinskih centara – Herceg Novi ,Plužine i Žabljak.., kao i brojnih realizovanih projekata – Fabrike trikotaže u Kolašinu i Rožajama, naselja Blok V u Podgorici, Gimnazije u Nikšiću – sa projektom enterijera, Školskog centra MUP-a u Danilovgradu, Radne kuće Crne Gore na Dedinju...

Mileta Bojović učesnik je brojnih arhitektonsko - urbanističkih konkursa, na kojima je osvajao  prve nagrade.