Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Dr Neveni Mijajlović dodijeljena Dunavska nagrada za mlade istraživače

14.11.2016.  Prirodno - matematički fakultet

Dr Neveni Mijajlović dodijeljena je Dunavska nagrada za mlade istraživače kao predstavniku Crne Gore, na svečanosti održanoj 9. novembra 2016. godine na Univerzitetu u Kremsu, u okviru godišnjeg skupa Dunavske rektorske konferencij.

Ovo prestižno međunarodno priznanje kreirali su 2011. godine Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu sa namjerom da ukažu čast pojedincima koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnim aktivnostima od velikog značaja za Dunavski region.
Laureati Dunavske nagrade za mlade istraživače (Danubius Young Scientist Award) su 14 mladih istraživača, po jedan iz svake države koja učestvuje u Strategiji Evropske unije za Dunavski region (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka Republika, Slovenija, Rumunija i Ukrajina).Osnovni kriterijumi za izbor kandidata bili su naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, zatim relevantnost teme naučnog rada za pitanja od značaja za Dunavski region, kao i značaj naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica.