Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Doktorske studije u fokusu razgovora

25.10.2016.  Odbor za doktorske studije Univerziteta Crne Gore

Članovi Centra za doktorske studije Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, prof. dr Nedeljko Latinović, prof. dr Nataša Kostić, prof. dr Danijela Jaćimović i prof. dr Saša Milić boravili su na Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore (REDOS) i upoznali se sa radom Odbora za doktorske programe te ustanove. Projekat se realizuje u okviru INVO-HERIC projekta koji finansiran od strane Svijetske banke.

Svoja iskustva u radu doktorskih studija i značaju Odbora za doktorske studije predstavili su prorektor za znanost i međunarodnu saradnju prof.dr Miloš Judaš i rukovoditeljica Ureda za istraživanje i tehnologiju Arijana Mihalić. Ured za doktorske studije predstavili su Ana Fruk i Božica Bartolac kroz realizovane projekte, publikacije, on-line bazu doktoranada, radionice za mentore i dr. Predsjednik Odbora za doktorske programe akademik Mislav Ježić je govorio o radu Odbora kao i važećim pravilnicima koji regulišu doktorske studije.