Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Dogovoreni međunarodni projekti akademija likovnih umjetnosti

31.10.2016.  Fakultet likovnih umjetnosti

Dekanica Fakulteta likovnih umjetnosti Milena Jovićević i prodekan za međunarodnu saradnju Marko Marković učestvovali su na trodnevnoj konferenciji o metodama i izazovima u savremenoj didaktici  vizualnih umjetnosti, na Fakultetu za nove medije Univerziteta umjetnosti u Varšavi. 

Na konferenciji pod imenom “Methods and challenges in contemporary didactics of visual arts. Contexts of imaging tradition" , bilo je i panel diskusije oko predstojećih zajedničkih projekata i međunarodne razmjene, kao i Erasmus+ programa razmjene i studenata i profesora. Tokom  boravka u Poljskoj predstavnici FLU sa Cetinja dogovorili su zajedničke projekte sa Akademijom is Torina, Jerusalima, Majamija i Poznanja.

Saradnja Fakulteta likovnih umjetnosti sa  Akademijom likovnih umjetnosti u Varšavi datira od 2014. Od tada su realizovana dva  zajednička projekta, jedan na kome su se predstavili profesori i studenti Akademije iz Varšave na Cetinju i drugi na kome su se predstavili saradnici i studenti FLU u Varšavi.

Pored predstavnika FLU na konferenciji su učestvovali Prot Jarnuškijevič, profesor i dekan Fakulteta za nove medije iz Varšave, Adina Bar-On, profesorica i performans umjetnica sa Bezalel Akademije umjetnosti i dizajna iz Jerusalima, Maria Vrońska, profesorica Akademije likovnih umjetnosti iz Vroclava, Marek Vasilevski, profesor Univerziteta umjetnosti iz  Poznanja, Artur Tajber, profesor Akademije likovnih umjetnosti iz Krakova Salvo Bitonti, profesor i dekan - Akademije Albertina iz Torina, Jacek Kolasiński, profesor  Internacionalnog Univerziteta Florida iz Majamia i profesor Tomaž  Opania, Akademije likovnih umjetnosti iz Vroclava.