Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Dobitnica Dunavske nagrade Nevena Mijajlović: Matematika nema granica

17.11.2016.  Prirodno - matematički fakultet

Matematika ne može da se ograniči ni na Crnu Goru ni na Dunavski region već ona ne poznaje granice, kazala je dobitnica Dunavske nagrade za mlade istraživače dr Nevena Mijajlović.

Dr Mijajlović je u austrijskom gradu Kremsu, na 50 kilometara od Beča, 9. novembra ove godine, primila priznanje kao jedna od 14 mladih istraživača koji dolaze iz drugih članica Dunavske regije: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Njemačke, Mađarske, Moldavije,  Srbije, Slovačke Republike, Slovenije, Rumunije i Ukrajine.

Svi oni su nosioci međunarodnog priznanja za naučne aktivnosti koje su primarno od velikog značaja za dunavski region. Nagradu je, 2011. godine, ustanovilo Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu.

„Matematika je fundamentalna nauka i svoju primjenu nalazi globalno, na čitavoj planeti. Uži krug mog naučnog interesovanja su metodi optimizacije.“, kazala je dr Mijajlović. Ona objašnjava da ova oblast pripada primijenjenoj matematici, i kao takva nalazi široku primjenu u drugim naukama, npr. ekonomiji, statistici, teoriji igara, mehanici, biologiji, inžinjeringu, transportu…

Osnovni kriterijum za dodijeljenu nagradu dr Mijajlović bili su naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu.

„Moram priznati da svako priznanje prija i da je svaki čovjek, a posebno mladi, počastvovan kada se suoči sa činjenicom da se vrednuje njegov rad, što mu daje nove motive da se intenzivnije i upornije bavi ovim, ni malo lakim pozivom.“, kaže dr Mijajlović.

Dr Mijajlović je saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu. Ova nagrada je samo karika nastavljena na dug niz uspjeha: Univerzitetska nagrada za najboljeg studenta PMF-a 2006, decembarska nagrada grada Podgorice 2007, nagrada Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 2007. Dr Mijajlović je učesnik Trećeg Hajdelberg foruma laureata 2015 sa najvećim imenima na polju matematike i 100 mladih najboljih matematičara.  Njeno opredjeljenje je oduvijek bilo i biće – matematika.