Univerzitet Crne Gore - Naslovna

DEUS počeo retrospektivnom izložbom studenata arhitekture

02.12.2016.  Arhitektonski fakultet

Retrospektivnom izložbom radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i predstavljanjem monografije o deset godina te univerzitetske jedinice, u podgoričkoj Modernoj galeriji otvorena je manifestacija Decembarska umjetnička scena.

Izložba je jedan od rezultata Sporazuma o saradnji Univerziteta Crne Gore i Glavnog grada, koji je potpisan krajem aprila ove godine. Njime je predviđeno strateško i praktično uvezivanje naučno-istraživačkog, ekspertskog i kulturno-umjetničkog potencijala državnog univerziteta sa institucijama Glavnog grada.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Svetislav Popović objasnio je da izložba predstavlja retrospektivu studentskih radova nastalih u periodu od 2006. do 2015. godine.

„Predstavili smo sve ono što naša škola nudi. Prisutni smo iz svih oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Ne zaobilazimo ni teoriju, koja je sve više prisutna u našoj arhitektonskoj praksi“, rekao je Popović. On je ocijenio da je izložba „plod profesora i asistenata koji su uložili u znanje svojih studenata koji su, mogu sa ponosom reći, nosioci arhitektonske i urbanističke prakse ne samo u Crnoj Gori i regionu, nego i šire“.

„Neću ništa da sugerišem, neću da vas navodim, sami ćete vidjeti i donijeti zaključak na kojem se stepenu nalazi Arhitektonski fakultet. Moj je zaključak, ali i naših profesora, saradnika, a mislim i studenata, da je osnivanje Arhitektonskog fakulteta u Crnoj Gori bilo opravdano“, naveo je Popović.

Ministar kulture Janko Ljumović kazao je, otvarajući izložbu, da je Arhitektonski fakultet mjesto koje prezentuje osoben i kreativni dijalog iskustva nauke i obrazovanja, istovremeno označavajući zrelost i odgovornost „jedne kulture kojom se garantuje promišljanje o građenju i umijeće građenja i, konačno, umjetnost življenja“.

„Dodajmo, zašto da ne, i ljepota življenja. Znanja i sposobnosti za sve to razvijaju se kroz sistem univerzitetskog obrazovanja unutar kojeg je stvaranje Arhitektonskog fakulteta bila važna karika koja je dugo nedostajala. Govor o prostoru, priča o prožimanju arhitekture i prirode, uzbudljivo crnogorske, ideje i buduća djela arhitekata koji profesionalnu karijeru započinju, sve to svjedočimo večeras i kroz studentske radove, naučnoistraživačke i umjetničke prakse koje se razvijaju na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Ovom izložbom i monografijom uspostavlja se nova akademska arhitektonska tradicija Crne Gore“ – naveo je on.

Prema njegovim riječima, obrazovna i kulturna politika u sadejstvu mogu i trebaju da utiču na druge javne politike koje determinišu savremenu Crnu Goru.

„Misija Arhitektonskog fakulteta ispričana kroz monografiju i konkretizovana selekcijom studentskih radova potvrđuje važnost prisustva na javnoj sceni, kroz pokretanje dijaloga o prostoru i njegovim vrijednostima. Izložba i monografija, kao arhiv jednog osobenog iskustva i rukopisa, neka budu izazov za sve vaše buduće jubileje koji će arhiv crnogorske arhitekture obogatiti novim i realizovanim djelima“, kazao je Ljumović.