Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Dan ljudskih prava posvećen pravu starijeg stanovništva

08.12.2016.  Pravni fakultet

Kada se imaju u vidu  trendovi depopulacije i starenja stanovništva, zaštita prava starijih osoba postaje izuzetno važna, ocijenio je dekan Pravnog fakulteta prof. dr Velimir Rakočević, u okviru obilježavanja Dana ljudskih prava i konferencije ,,Zaštita i prava starih i nemoćnih lica"" , na Pravnom fakultetu. 

Od brojnih fasktora koji bitno utiču na  izloženost starije populacije brojnim kršenjima ljudskih prava istakao je nasilje, diskriminaciju, siromaštvo socijalnu isključenost. Rakočević smatra da bi donošenje posebnog zakona o pravima starijih osoba  na sveobuhvatan i pravno obavezujući način bila regulisana ova značajna oblast. Dokument bi trebao da ima u vidu ranjivost starije populacije, da klasifikuje prava starijih osoba i predvidi posebne mjere za zaštitu starijih osoba. Naglasio je da bi  uspostavljanje tijela za nadzor njegove primjene omogućilo adekvatniju  zaštitu prava starijih osoba.

 Ombudsman Šućko Baković, naveo je da u borbi protiv stereotipa, predrasuda prema starima, protiv "ejdžizma", potrebno je da izgradimo pozitivnu sliku o starima. Društvo treba da shvati da oni nijesu teret već resurs, da imaju mudrost i iskustvo, da ih treba poštovati, a ne žaliti. Zaštitnik je upozorio da je negativna slika o starim osobama put ka starosnoj diskriminaciji i da je nerijetko uvod u nasilje nad starima. 

Direktorica za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Henoveva Ruiz Kalavera, kazala je da su sve jedinke nosioci ljudskih prava bez obzira na sve različitosti.U 2015. godini u Evrpskoj uniji živjelo je skoro 27 miliona ljudi koji imaju 80 i više godina. 

"Stari ljudi često se suočavaju sa nedostatkom njege, nasiljem, diskriminacoijom zbog godina kao i izloacijom. To je nedopustivo. To što neko ima bore i sijedu kosu ne može biti opravdanje za diskriminaciju", ukazala je ona. Kalavera je poručila da je stav EU da u zaštiti ljudskih prava nema kompromisa i pregovora.

Vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori Jaroslaw Pietrusiewicz rekao je da svjetska populacija stari i da se starije osobe suočavaju sa nizom izazova, među kojima su siromaštvo, pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama kao i sposobnost da ostanu integrisani u lokalnim zajednicama. 

Direktor Doma starih u Risnu, Zoran Vukićević kazao je da ta ustanova primjećuje da je u decembru najveće interesovanje za smještaj, ali da mjesta nema dovoljno. Najbolje mjesto za život svakako jeste sopstvena kuća, ali život nekad režira takva scenarija da se smještaj u domu nameće kao nužno rješenje. Nažalost, dom je u 80 odsto slučajeva nužda, a ne izbor. Mi se trudimo da radimo najbolje što možemo, ali izrazi tuge, depresije i anksioznosti apsolutno su prisutni kako kod nas tako i u drugim domovima”, kazao je on..

Profesorica Olivera Komar iz Centra za društvena istraživanja (FPN UCG), predstavila je rezultate istraživanja o položaju starih u Crnoj Gori, koje je urađeno prije nepune dvije godine.“Podaci kažu da se jedna od četiri osobe u Crnoj Gori brine neposredno o barem jednom starom licu, a to su najčešće članovi njihove uže porodice. Dakle, briga o starim licima je uglavnom stvar porodice”, ukazala je ona. Računajući odgovore “u velikoj mjeri i u određenoj mjeri”, 77 odsto ljudi smatra da su stari zanemareni, dok skoro 60 odsto ispitanika smatra da postoji psihičko nasilje nad starima. Kad govorimo o fizičkom nasilju nad starima, 43 odsto ljudi smatra da ono postoji u Crnoj Gori, iako smo konzervativna sredina koja to teško priznaje. Takođe 63 odsto ljudi u Crnoj Gori misli da postoji i neka vrsta finansijskog naislja nad starima, u smislu da im se oduzima novac, da se zloupotrebljavaju za kredite i slično”, ukazala je ona. Komar je kazala da je 7,5 odsto ljudi kazalo da zna bar jedan slučaj za koji sumnja da je žrtva nasilja, dok 30 odsto ljudi ne poznaje lično, ali je čulo za takav slučaj.