Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Crnogorski geografi predstavili naučne radove na regionalnim skupovima

23.11.2016.  Filozofski fakultet

Nastavnici i saradnici Studijskog programa za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovali su nedavno na dva naučna skupa u Zagrebu i Sarajevu i predstavili svoje naučne radove. U Naučnom odboru Savjetovanja bio je i dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću prof. dr Goran Barović. 

U Zagrebu su učestvovali na 12. savjetovanju "Kartografija i geoinformacije", kojim je ujedno oblilježen Svjetski dan geografskog informacionog sistema i predstavili tri naučna rada iz Crne Gore. 

Prvi predstavljeni rad je "Geodiverzitet i geonasleđe", autora Gojka R. Nikolića, Gorana Barovića, Duška Vujačića, potom  "Rječna mreža Crne Gore u GIS bazi podataka", autora Gorana Barovića, Duška Vujačića, Velibora Spalevića, dok treći predstavljeni rad "Crna Gora i međunarodni sistem zaštite i upravljanja geodiverziteta i Evropska asocijacija za konzervaciju geološkog nasleđa – ProGeo", potpisuju Gojko R. Nikolić, Goran Barović i Duško Vujačić. 

U Sarajevu, na  Četvrtom kongresu geografa Bosne i Hercegovine, su takođe predstavljena tri naučna rada iz Crne Gore: "Kartografija u hidrografiji – hidrografija u kartografiji", Gorana Barovića, Duška Vujačića, Velibora Spalevića, "Negativan uticaj vodoprivrede na životnu sredinu Crne Gore", Miroslava Doderovića, Dragana Burića i "Negativni uticaji pljoprivrede na životnu sredinu u Crnoj Gori", Miroslava Doderovića, Ljubomira Popovića i Dragana Burića.