Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Crnogorska germanistika važan glas u nauci

13.11.2016.  Filološki fakultet

Studijski program za njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore organizovao je u prethodna tri dana 9. redovnu konferenciju Udruženja germanista Jugoistočne Evrope, koja je prema ocjeni organizatora i učesnika skupa ispunila sva očekivanja. Bila je to ujedno najveća germanistička konferencija na Balkanu i prva organizovana u Crnoj Gori.

Tema ovogodišnjeg skupa bila je „Moć i politika u njemačkom jeziku i književnosti“, a prema riječima doc. dr Jelene Knežević sa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, osim razmjene novih znanja i pogleda u ligvistici, književnosti, metodici i didaktici, učesnici skupa su vrijeme na konferenciji iskoristili i za planiranje novih projekata.

„Nama je bilo važno da podignemo nivo konferencije u dva segmenta – da svi germanisti regiona budu zastupljeni, što smo uspjeli, pa čak imamo i goste iz drugih zemalja. Druga stvar je bila da podignemo naučni nivo. Važno je da se okupljaju mladi naučnici, ali isto tako i da imaju od koga da nauče. Uspjeli smo i u ovoj namjeri, jer su nam došla neka od najvažnijih imena u germanistici“, objasnila je Knežević.

Prema njenim riječima, konkretan rezultat konferencije je taj što će naučni radovi biti objavljeni u posebnom izdanju časopisa za nauku o jeziku i književnosti „Folia linguistica et litteraria“ koji se nalazi na Emerging Science Citation Index-u.

„Drugi konkretni rezultat konferencije bio bi regionalna inicijativa za saradnju mladih naučnika, onih koji su tek doktorirali ili tek treba da doktoriraju. Pošto svi univerziteti iz regiona imaju iste probleme vezano za doktorske studije - pretanke su veze sa njemačkim govornim područjem – ideja je da probamo da napravimo zajedničku incijativu za regionalni centar koji bi bio podrška mladim naučnicima u ovoj oblasti“, pojasnila je ona. 

Profesor Stefan Sienerth sa Univerziteta u Minhenu tvrdi da je nivo na kojem se na konferenciji razgovaralo o njemačkom jeziku i književnosti ne samo jezički vrlo visok, nego i u smislu naučne refleksije.

„Pogotovo u oblastima kada je riječ o kanonizovanoj njemačkoj litaraturi, dakle onoj koja se smatra klasičnom. Kada su bila izlaganja na te teme mogao sam da čujem da one nijesu bile samo informativne , nego naučno na visokom nivou. Ubijedio sam se da se ljudi odavde vrlo ozbiljno bave njemačkom književnošću i da dobro poznaju literaturu o tome“, naveo je on.

Profesor Stefan Sienerth kaže da ga to raduje i da je siguran da će crnogorska germanistika, u kontekstu čitavog prostora, biti važan glas u nauci i predstavljati veoma važnu vezu sa njemačkim govornim prostorom za državu Crnu Goru.

„To je veoma važno, jer kada se omogući komunikacija na naučnom nivou, onda ona predstavlja podlogu za komunikaciju na svim drugim nivoima u budućem evropskom prostoru koji se širi“, objasnio je on.

Predsjednica Udruženja germanista Jugoistočne Evrope prof. dr Zorica Nikolovska sa Univerziteta u Skoplju kaže da je interesovanje mladih germanista za konferenciju sve veće.

„To su magistranti ili doktoranti. Sve ih je više. Mogu reći da je njihov broj veliki, skoro polovina učesnika. Mislim da su međunarodne konferencije za njih prilika da se ohrabre“, navela je ona. Nikolovska objašnjava da su uspjeli da spoje „mladost i iskustvo“, jer na konferenciji imaju i penzionisanih profesora, koji za sobom imaju veliki broj knjiga, ali i mladih naučnika koji su tek na početku naučnog rada.

Ona je dodala da je Udruženje značajno za germaniste jer objedinjuje profesionalce iz te oblasti iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije.

Simone Heine iz Njemačke akademske razmjene (DAAD),koja finansijski podržava konferenciju i rad Udruženja, smatra da je veoma važno da germanisti iz regiona rade zajedno, da imaju mogućnost međusobne akademske razmjene, ali i na njemačkom govornom području. Osim toga, kako kaže, i da se lično unapređuju kroz razmišljanja o novim idejama i projektima.

„Vidim i da tražnja za njemačkim jezikom raste i to ne samo u Crnoj Gori nego i u susjednim zemljma. Trebalo bi da razmislimo ne samo o klasničnim studijama njemačkog jezika i književnosti , nego možda da se fokusiramo na obrazovanje budućih nastavnika“, rekla je ona.

U radu konferencije učestvovalo je preko 80 germanista iz zemalja bivše Jugoslavije, Albanije, Bugarske, Rumunije, Austrije i Njemačke, kao i gosti iz Egipta i Turske. U svojstvu plenarnih predavača na teme u oblasti izučavanja jezika, književnosti i metodike izlagali su ugledni profesori sa univerziteta u Beogradu, Berlinu, Jeni i Minhenu: prof. dr emeritus Slobodan Grubačić, prof. dr Peter Gallmann, prof. dr Stefan Sienerth, prof. dr Almut Hille i prof. dr Annette Đurović. Specijalni gost konferencije bio je austrijski pisac Norbert Gstrein, jedan od trenutno najpopularnijih njemačkih pisaca čiji romani tematizuju savremenu društvenu i političku aktuelnost.

Pored DAAD koji je pokrio troškove boravka i puta učesnika, značajnu podršku skupu obezbijedili su Fondacija Konrad Adenauer, Austrijska i Njemačka ambasada u Podgorici, Humboltovo društvo za unapređenje crnogorsko-njemačke kulturne saradnje i Dunavsko-švapska fondacija za kulturu pokrajne Baden-Virtemberg, kao i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.