Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Stevan Šandi

18.07.2016.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Stevan Šandi, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Komunikacioni modul za evaluaciju sistema za mjerenje sinhrofazora“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 22. 07. 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u CIS-ovoj sali u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.