Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Slađana Kavarić

22.12.2016.  Fakultet političkih nauka

Magistrantkinja Slađana Kavarić braniće magistarski rad, pod naslovom Refleksi političke angažovanosti u literaturi na primjeru djela Emila Siorana, dana 23. 12. 2016. godine, u 12 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V).

Prof. dr Ljiljana Pajović-Dujović, predsjednica Komisije
Prof. dr Čedomir Čupić, mentor
Doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije