Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Petar Sekulić

08.06.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Petar Sekulić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Primjena metode potpornih vektora u biomedicinskim aplikacijama", pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Vesna Popović-Bugarin, ETF Podgorica, predsjednik,
2. Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, mentor,
3. Prof. dr Nedeljko Latinović, BTF Podgorica, član,
4. Doc. dr Nataša Popović, Medicinski fakultet Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 19. 06. 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.