Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Nikola Beljkaš

03.03.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Nikola Beljkaš, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Dinamičko modelovanje sinhronog turbogeneratora u prirodnom sistemu koordinata“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Gojko Joksimović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Doc. dr Zoran Miljanić, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 10. 03. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.